Systemy napędu posuwów są strategicznymi elementami wypalarek plazmowych.

To właśnie od nich w główniej mierze zależy działanie maszyny –dokładność pozycjonowaniaprędkość ruchów roboczych, przyspieszenie i płynności ruchów.

Do wycinania dokładnych detali najlepszym rozwiązaniem są serwonapędy, w przypadku mniej wymagających zastosowań natomiast wystarczą silniki krokowe. W naszej ofercie znaleźć można oba rodzaje napędów.

SILNIKI KROKOWE

do wycinania dokładnych detali najlepszym rozwiązaniem są serwonapędy

W przypadku silników krokowych wszystkie ruchy maszyny składają się z bardzo dużej ilości pojedynczych kroków generowanych przez interpolator. Każdy krok w zależności od przełożenia napędu i ilości mikrokroków to 0.005 do 0.1 mm. Napędy tego typu wyróżniają się bardzo prostą budową co przekłada się na niską cenę. Objawia się tu jednak brak pomiaru położenia i w niekorzystnych warunkach (przeciążenie) może wystąpić zgubienie kroków, co powoduje zniszczenie materiału. Aby zapobiec temu zjawisku należy silnik krokowy obciążyć momentem nie przekraczającym 50% znamionowego momentu przy danych obrotach. W związku z tym silniki krokowe nie nadają się do maszyn, których przeznaczeniem jest wycinanie szybko i dokładnie niewielkich detali.

Animacja uproszczonego silnika krokowego reluktancyjnego unipolarnego. Wirnik jest wykonany jako tarcza zębata.
Animacja uproszczonego silnika krokowego reluktancyjnego unipolarnego. Wirnik jest wykonany jako tarcza zębata.

SERWONAPĘDY

Błędy te zostały wyeliminowane przy zastosowaniu serwonapędów. Praca ich polega na ciągłym dążeniu do osiągnięcia system zatrzymuje maszynę i informuje o konieczności interwencjizerowego uchybu, czyli różnicy pomiędzy wartością zadaną a zmierzoną. Pozycja głowicy jest cały czas odczytywana za pomocą enkoderów inkrementalnych ,które potrafią dokonywać pomiaru położenia głowicy z dokładnością dochodzącą do 0.001mm. Na podstawie tych informacji układ sterujący tak steruje silnikiem, aby błąd był zerowy. Przy zwiększeniu obciążenia silnik zwiększa moc zapobiegając powstaniu uchybu położenia, a w przypadku przekroczenia pewnego obciążenia system zatrzymuje maszynę i informuje operatora o konieczności interwencji. Ze względu na fakt, że przeciążalność prądowa serwonapędów sięga dziesięciokrotnej wartości nominalnej, odczuwana moc maszyny wyposażonej w serwonapędy o wielkości podobnej do silników krokowych, jest wielokrotnie większa.